تاثیر پیامک در آموزشگاه ها و مدارس

امروزه تبلیغات پیامکی با توجه به هزینه پایین و بازخورد مناسب یکی از بهترین روشهای تبلیغات به حساب می آید. مراکز آموزشی از نهادهای مورد توجه و اصلی کشور به شمار می آید و نحوه ارائه خدمات در این مراکز از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به مشکل کمبود سرانه اهمیت صرفه جویی […]

تاثیر پیامک در هتل ها

پیامک یکی از مناسب ترین و بهترین روش های بازاریابی برای هتل ها و هتل آپارتمان ها می باشد.

تاثیر پیامک در بیمارستان ها

سلام مراکز بهداشتی و درمانی یک نقش حیاتی را در جامعه ایفا می کنند و سلامتی مردم در گرو فعالیت های آنها می باشد.

lightbox